Energierecht

Publicatie datum

11 november 2021

moov.law heeft een echte expertise ontwikkeld in de energiesector. 

Onze activiteiten op het gebied van energierecht zijn in het bijzonder gericht op de ondersteuning van projecten inzake hernieuwbare energie. Wij staan talrijke cliënten bij die in België en in de rest van de wereld actief zijn in de sectoren wind, fotovoltaïsche energie, waterkracht, biomassa, enz. Wij adviseren over alle relevante kwesties, zoals ontwikkelingsovereenkomsten of aandeelhoudersovereenkomsten, landrechten, PPA’s, EPC-contracten, financiering, enz.

Netwerkkwesties, met name binnen de Europese Unie, worden door ons kantoor goed bestreken.

Sommige cliënten zijn ook actief in de CO2-compensatiesector. 

Wij ondersteunen onze cliënten in het hart van hun activiteiten en teams. Zo worden verschillende leden van het kantoor frequent gedetacheerd bij historische cliënten, om hen dagelijks een hoge graad van beschikbaarheid en een optimale dienstverlening te garanderen. 

Wij zijn ons ervan bewust dat de energie-industrie zich zal blijven ontwikkelen om aan de groeiende behoeften van onze samenleving te voldoen. Wij volgen actief de technische en wetgevende ontwikkelingen en hechten bijzonder belang aan de voortdurende ontwikkeling van onze deskundigheid op dit gebied. Deze ontwikkelingen brengen een reeks technische en juridische uitdagingen met zich mee die wij op de voet volgen om onze cliënten doeltreffend te kunnen adviseren.

“Hernieuwbare energie is energie die zonder einde kan worden verbruikt”.

Nieuws