Vennootschapsrecht

Publicatie datum

10 november 2021

moov.law is actief op het gebied van het vennootschaps- en handelsrecht en streeft ernaar ondernemingen en zelfstandigen een dienstverlening op maat te bieden door een juridisch kader aan te bieden dat aan elke specifieke situatie is aangepast. Wij staan de cliënt bij in het opstellen van contractuele documenten (algemene voorwaarden, contracten met leveranciers, klanten, consumenten, werknemers, enz.), alsook in de uitvoering van deze documenten (interpretatie en toepassing van de contractuele clausules, naleving van de wettelijke en conventionele verplichtingen, het behoud en de uitvoering van de rechten van de cliënt, enz.)

Wij staan cliënten bij in al hun projecten en in elke fase van het project, zowel bij contractuele onderhandelingen als bij het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten.

. Wij staan de cliënt ook bij in geschillen met de verschillende betrokken partijen (contractbreuk door de medecontractant, invordering van onbetaalde facturen, enz. – zie het tabblad “geschillen”).

Wij beheersen alle specifieke wetgeving perfect op dit gebied, met name de meest complexe, zoals die met betrekking tot handelsagentuur. Aspecten van het commerciële leven en/of de relatie tussen ondernemingen en consumenten zijn onderworpen aan Europese regelgeving die in Belgisch recht is omgezet en waarvan de meeste bindend zijn. Het is dan ook van essentieel belang om vooraf adequaat juridisch advies in te winnen om situaties te vermijden die bijzonder nadelig kunnen zijn voor uw onderneming. Wij beschikken over alle juridische expertise om u op een pragmatische manier bij te staan en te adviseren door u een dienstverlening op maat aan te bieden.

Nieuws