Bescherming van persoonsgegevens

Publicatie datum

6 november 2021

Uw gegevens zijn goud waard – help ons ze te beschermen.

Ons team beschikt over diepgaande, nauwkeurige en pragmatische kennis van de naleving van de gegevensbescherming in een aantal belangrijke sectoren, zoals de verzekeringssector, de medische sector en de algemene commerciële sector. 

Wij hebben een aantal cliënten bijgestaan in hun naleving van de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij staan onze cliënten ook bij in de waardering en het beheer van hun gegevens en in hun direct-marketingvraagstukken.  Wij hebben ook bevoorrechte banden met regelgevende instanties en beroepsverenigingen op het gebied van gezondheid en van reclame en marketing, waarmee wij regelmatig in contact staan.

Onze expert op het gebied van gegevensbescherming heeft ook een aanvullende master in gegevensbescherming en intellectuele eigendomsrechten aan de KULeuven. Zij heeft de gelegenheid gehad onze cliënten bij verschillende gelegenheden bij te staan in: 

 • het assisteren van diverse verzekeringsgroepen bij de naleving van de AVG-regels 
 • het opstellen van privacybeleid en beleid inzake het gebruik van cookies voor (i) e-commercebedrijven, (ii) bedrijven die actief zijn in de verzekeringssector, (iii) platforms voor fotowedstrijden, (iv) enz;
 • Het bijstaan van bedrijven bij het reageren op verzoeken van betrokkenen die hun rechten uitoefenen;
 • Het bijstaan van cliënten bij het melden van datalekken aan betrokkenen en aan de Gegevensbeschermingsautoriteit;
 • het assisteren bij specifieke gegevensbeschermingsvraagstukken;
 • het organiseren van interne seminars voor bedrijven om het bewustzijn van gegevensbeschermingskwesties te vergroten;

Op basis van onze ervaring heeft ons kantoor een uniek proces ontwikkeld om onze cliënten bij te staan bij de naleving van de regels inzake gegevensbescherming en de beste praktijken. Dit proces van ondersteuning en naleving wordt over het algemeen in vijf stappen onderverdeeld:

 1. Eerste controle van de getroffen maatregelen en van de verwerking van persoonsgegevens door de cliënt
 2. Gedetailleerde lijst van uitgevoerde activiteiten en verwerkingen + gevolgen voor de gegevensbescherming en instelling van een register waarin alle uitgevoerde verwerkingen met hun doel en grondslag worden vermeld;
 3. GAP-analyse: analyse van alle maatregelen die moeten worden uitgevoerd om te voldoen aan de AVG en advies over de beste praktijken die moeten worden toegepast + advies over beveiliging;
 4. Opstellen van juridische documenten die nuttig zijn om de naleving te waarborgen en die nodig zijn om aan te tonen dat de regels inzake gegevensbescherming en de beste praktijken worden nageleefd
 5. Alle contractuele documenten van het bedrijf met gevolgen voor de gegevensbescherming controleren en zo nodig opstellen

Nieuws