Sociaal recht

Publicatie datum

8 november 2021

Ons team staat ondernemingen en werknemers uit de privésector bij in alle aspecten van het arbeids- en sociaalzekerheidsrecht.

moov staat zijn cliënten met name bij door het beantwoorden van dagelijkse juridische vragen (beloning, werktijden, ontslag, enz.) en door het opstellen van de documenten die nodig zijn voor een goed HR beheer-beheer van de ondernemingen (arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen, bijzondere clausules, interne policies, enz.).

moov staat zijn cliënten bij in geval van conflicten tussen werkgevers en werknemers en staat ook zelfstandigen bij. In conflictsituaties ligt de nadruk écht op het streven naar een minnelijke schikking van het geschil door middel van onderhandelingen. Als deze pogingen niet slagen, beheert moov het geschil vanaf de eerste fase, dit wil zeggen vanaf de ingebrekestelling tot het einde van de gerechtelijke procedure.

Ons team besteedt bijzondere aandacht aan recente ontwikkelingen in de wetgeving en de rechtspraak betreffende arbeidsrecht om zijn cliënten adequaat te kunnen adviseren op dit gebied, dat sterk door maatschappelijke veranderingen wordt bepaald (telewerk, flexibiliteit, burn-out, recht op disconnectie, non-discriminatie, enz.).

De expertise van moov op het gebied van arbeidsrecht is ook nauw verbonden met haar ervaring op het gebied van ondernemingsrecht; deze aanpak maakt een holistische ondersteuning mogelijk die verder gaat dan de klassieke scheidslijnen. 

Nieuws