Start-ups

Publicatie datum

5 november 2021

Ons kantoor heeft ook expertise ontwikkeld in de juridische en contractuele kwesties waarmee start-ups onvermijdelijk te maken krijgen tijdens de oprichtingsfase en tijdens hun ontwikkeling (intellectuele eigendom, rechtsvorm, opstellen van statuten, relaties tussen vennoten en aandeelhouders, fondsenwerving, enz.) Er wordt regelmatig beroep op ons gedaan om opleidingen te verzorgen en juridisch advies te verstrekken aan de incubatoren voor vennootschappen in Brussel.

Wij zorgen ervoor dat wij onmiddellijk een degelijk juridisch kader bieden, dat hen ongetwijfeld in staat zal stellen hun ontwikkeling veilig te stellen, hun belanghebbenden gerust te stellen en de zoektocht naar nieuwe investeerders te vergemakkelijken.

moov.law is zich ten volle bewust van de financiële beperkingen die aan deze jonge structuren verbonden zijn en biedt, wanneer de context dit rechtvaardigt, bijstand tegen een perfect gecontroleerde kostprijs door de betaling van een deel van zijn honoraria uit te stellen en zo nodig te laten afhangen van de verwezenlijking van een evenement (fondsenwerving, subsidie, enz. – Voor meer informatie hierover, zie het tabblad “Onze formules > Programma start-ups”).

Nieuws